NEW มีบริการให้เช่าเครื่อง SPLICE และทดสอบสาย Fiber Optic สอบถามโทร 081-7028100 (คุณชโย)

  ขอต้อนรับสู่ ศูนย์รวมอุปกรณ์แปลงสัญญาณ สำหรับสายไฟเบอร์ออปติค มากที่สุด!

ศูนย์รวมอุปกรณ์แปลงสัญญาณ สำหรับสายไฟเบอร์ออปติค จำหน่าย และรับจัดหาอุปกรณ์ระบบโครงข่าย รับ Splice และทดสอบสาย Fiber Optic บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการวางระบบในองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรจป.ระดับบริหาร

ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรจป.ระดับบริหาร
ภาพบุคลากรของบริษัท ซี.ไฟเบอร์ออปติค เข้ารับการฝึกอบรมประจำปี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

อบรมหัวข้อเรื่องการใช้งานและแก้ไข Windows 7 เบื้องต้น

อบรมหัวข้อเรื่องการใช้งานและแก้ไข Windows 7 เบื้องต้น
ภาพกิจกรรม/ฝึกอบรมของบุคลากรบริษัทซี.ไฟเบอร์ออปติค ส่วนหนึ่ง ในการเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ Windows 7 วันที่ 4 กันยายน 2555 ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรจป.ระดับหัวหน้างาน

ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรจป.ระดับหัวหน้างาน
ภาพบุคลากรของบริษัท ซี.ไฟเบอร์ออปติค เข้ารับการฝึกอบรมประจำปี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

สาขาแห่งอนาคต เรียนอะไรไม่ตกงาน

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: ข่าวการเมือง

ข่าว: IT News