จำหน่ายอุปกรณ์ สายใยแก้วนำแสงและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงาน Fiber Optic

รับซื้อ/จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับสายใยแก้วนำแสงและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงาน Fiber Optic โทรปรึกษาเราได้ที่ คุณชโย บุนนาค 081-822-4350 E-Mail : info@c-fiber.com หรือโทรฟรีผ่าน Skype Name : cfiberoptic และ cfiberoptic_office ที่อยู่ : 338/6 รินทร์วิลเลจ ซอย 32 รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม 10900


ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรจป.ระดับบริหาร

ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรจป.ระดับบริหาร
ภาพบุคลากรของบริษัท ซี.ไฟเบอร์ออปติค เข้ารับการฝึกอบรมประจำปี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

อบรมหัวข้อเรื่องการใช้งานและแก้ไข Windows 7 เบื้องต้น

อบรมหัวข้อเรื่องการใช้งานและแก้ไข Windows 7 เบื้องต้น
ภาพกิจกรรม/ฝึกอบรมของบุคลากรบริษัทซี.ไฟเบอร์ออปติค ส่วนหนึ่ง ในการเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ Windows 7 วันที่ 4 กันยายน 2555 ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรจป.ระดับหัวหน้างาน

ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรจป.ระดับหัวหน้างาน
ภาพบุคลากรของบริษัท ซี.ไฟเบอร์ออปติค เข้ารับการฝึกอบรมประจำปี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

สาขาแห่งอนาคต เรียนอะไรไม่ตกงาน

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: ข่าวการเมือง

ข่าว: IT News